Για το debate: Όσα περισσότερα τόσο το καλύτερο 

Ήταν μια ωραία συζήτηση. Κι όσο περισσότερες τέτοιες συζητήσεις γίνουν τόσο το καλύτερο. Νομίζω ότι μέσα από αυτό μπορoύν οι δημότες να καταλάβουν τι εκπροσωπεί ο κάθε υποψήφιος. Βέβαια, αυτό ήταν ένα κλασικό ελληνικό debate των μονολόγων. Είναι πολύ σημαντικό να εντάξουμε στην πολιτική συζήτηση και ένα debate που μιλάει ο ένας υποψήφιος με τον άλλον, γιατί εκεί πραγματικά φαίνεται η άποψη και οι προτάσεις του καθένα. Νομίζω ότι όσο πιο γρήγορα τολμήσουν να υιοθετήσουν την πρόταση για ένα ακόμα πιο ζωντανό debate και οι άλλοι συνυποψήφιοι, τόσο καλύτερη συζήτηση θα γίνει.

Για τις δημοσκοπήσεις: Η δυναμική είναι μαζί μας

Ξεκινήσαμε μια ομάδα ανθρώπων που πραγματικά θέλουμε να αλλάξουμε την Αθήνα και να δούμε την πόλη μας να πηγαίνει προς το καλύτερο. Φαίνεται ότι έχουμε μια δυναμική και ότι δεν υπάρχει ταβάνι σε αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε, διότι υπάρχουν ακόμα πολλοί αναποφάσιστοι και γιατί υπάρχει γενικά καλό κλίμα απέναντι στην υποψηφιότητα. Έχουμε μπροστά μας πολύ δρόμο ακόμα, κάθε μέρα θα προσπαθούμε το μήνυμα μας να φτάσει παντού.

 

https://www.youtube.com/watch?v=c-bEwjzBlhE&feature=youtu.be