Ο στόχος του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού για τις επιχορηγήσεις στο θέατρο αλλά και σε κάθε άλλη μορφή Τέχνης είναι να θεσπίσει διαφανείς διαδικασίες και σαφή κριτήρια, ώστε να εξασφαλίσει ότι κάθε ευρώ του Έλληνα φορολογούμενου πιάνει τόπο.

Με άλλα λόγια, οι επιχορηγήσεις στον χώρο του Πολιτισμού πρέπει να είναι στοχευμένες και να διέπονται από σαφείς και δίκαιους κανόνες.

Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, έπρεπε να αλλάξει ριζικά η κατάσταση που είχε παγιωθεί στις επιχορηγήσεις καθώς και η νοοτροπία που είχε καλλιεργηθεί στους επί μακρόν επιχορηγούμενους φορείς και δημιουργούς, κάποιοι απ’ τους οποίους έφτασαν να θεωρούν την κρατική επιχορήγηση ως εκπλήρωση κάποιας υποχρέωσης έναντί τους.

Πήραμε λοιπόν μια απόφαση: να αλλάξουμε το σύστημα των θεατρικών επιχορηγήσεων, ώστε να πάψει να αναπαράγει τις παθογένειες που είχε το ίδιο δημιουργήσει, να κλείσει οριστικά ο φαύλος κύκλος της αδιαφάνειας και να οικοδομήσουμε ένα νέο σύστημα που να μπορεί να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες της θεατρικής τέχνης.

Για τη διαμόρφωση αυτού του νέου συστήματος λάβαμε υπόψη τις απόψεις που εκφράσθηκαν στο πλαίσιο της σχετικής δημόσιας διαβούλευσης, η οποία διεξήχθη με πρωτοβουλία του ΥΠ.ΠΟ.Τ., αξιοποιήσαμε τα συμπεράσματα που προέκυψαν από συζητήσεις με διακεκριμένους εκπροσώπους του χώρου, πορίσματα και διαπιστώσεις παλαιοτέρων ομάδων εργασίας που λειτούργησαν στο πλαίσιο του ΥΠ.ΠΟ.Τ. και, φυσικά, την τελική πρόταση της ομάδας εργασίας που συγκροτήθηκε το φθινόπωρο του 2010 με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού.

Όπως έχει ήδη γνωστοποιηθεί, μέσα στην προσεχή εβδομάδα το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού θα παρουσιάσει ένα νέο, ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης του Θεάτρου, μέρος του οποίου αποτελούν και οι επιχορηγήσεις θεατρικών παραγωγών.

Τέλος, το ΥΠ.ΠΟ.Τ., παρά την εξαιρετικά δύσκολη οικονομική συγκυρία, έχει ρητά δεσμευθεί για την αποπληρωμή των οφειλών όλων των προηγούμενων ετών, την οποία και έχει δρομολογήσει.