Η τουριστική περίοδος ουσιαστικά έχει αρχίσει. Ποια µηνύµατα έχει το υπουργείο για τη φετινή σεζόν; Τα µηνύµατα που έχουµε είναι θετικά. Πιο θετικό όµως είναι ότι ο καθένας από εµάς που ασχολείται µε τον τουρισµό δεν έχει επαναπαυθεί, ούτε η πολιτεία ούτε οι φορείς ούτε οι ιδιώτες. Αξιοποιούµε νέες συµµαχίες µε τους tour operators της Γερµανίας για να αλλάξουµε την εικόνα της Ελλάδας. Στην Αγγλία, αξιοποιούµε την άνοδο της οικονοµίας τους και προωθούµε την Ελλάδα από τα νέα µέσα, από τα οποία κλείνουν πακέτα οι Εγγλέζοι. Στη Ρωσία και την Ουκρανία, συνεχίζουµε το πρόγραµµα για τις θεωρήσεις µε στόχο να ξαναδιπλασιάσουµε τις αφίξεις, ενώ στο Ισραήλ προωθούµε τη Θεσσαλονίκη και τα νησιά σε κατηγορίες κοινού που ενδιαφέρονται γι’ αυτούς τους προορισµούς.

Σας θυµίζω πόσο γρήγορα αναστρέψαµε την κακή περσινή κατάσταση, δουλεύοντας συλλογικά και συστηµατικά. Ετσι συνεχίζουµε και φέτος. ∆ιότι τώρα είναι ηευκαιρία όχι µόνο να έχουµε καλή σεζόν, αλλά και να πετύχουµε ακόµη δύο στρατηγικούς στόχους: πρώτον, να αυξήσουµε τις θέσεις για έλληνες εργαζόµενους στον κλάδο και, δεύτερον, να δηµιουργήσουµε τις συνθήκες ώστε οι επισκέπτες µας να συνεχίσουν να έρχονται κάθε χρόνο. Φέτος είναι η χρονιά για να αλλάξουµε νοοτροπία στα πάντα.

Κύριε υπουργέ, τι είναι το fast track για τουριστικές επενδύσεις και πώς συνδέεται µε την αξιοποίηση της δηµόσιας περιουσίας;
Η Ελλάδα θα µπορούσε να είναι ένας Παράδεισος για τις επενδύσεις στον τουρισµό, αν είχαµε ένα ξεκάθαρο πλαίσιο και λιγότερη γραφειοκρατία. Σήµερα όµως ο επενδυτής πρέπει να λειτουργήσει σε ένα περιβάλλον τόσο αβέβαιο που το σκέφτεται διπλά να έρθει στην Ελλάδα. Σήµερα επίσης δεν νοείται ξενοδοχειακή επένδυση που να µην είναι σύνθετη και αυτό σηµαίνει ότι πρέπει να δηµιουργήσουµε ένα νέο πλαίσιο για την τουριστική κατοικία. Το νοµοσχέδιο που ετοιµάζουµε, θέλουµε να δηµιουργεί φιλικό περιβάλλον για τις τουριστικές επενδύσεις. Στόχος µας είναι να ορίσουµε την έννοια της τουριστικής κατοικίας και να απλοποιούµε και επιταχύνουµε τις διαδικασίες αδειοδότησης. Ενας από τους φορείς του ∆ηµοσίου που θα κερδίσει από αυτή τη διαδικασία είναι η ΕΤΑ, η οποία προσπαθεί να αξιοποιήσει τη δηµόσια τουριστική περιουσία και έχει εντάξει κάποια από τα περιουσιακά της στοιχεία στο fast track. Για όσα δεν µπορεί η ίδια να αξιοποιήσει, έχουµε ξεκινήσει µία διαδικασία διαβούλευσης µε τις περιφέρειες προκειµένου να τους παραχωρήσει το ΥΠΠΟΤ προς εκµετάλλευση εκτάσεις ή ακίνητα που κρίνουµε ότι θα αξιοποιηθούν καλύτερα από την τοπική κοινωνία, όπως οι τάφοι των Βενιζέλων στα Χανιά.

Γύρω στις 15 Απριλίου θα παρουσιαστεί στο Υπουργικό Συµβούλιο το πρόγραµµα των αποκρατικοποιήσεων. Πιστεύετε ότι πρέπει να χαραχθούν κάποιες κόκκινες γραµµές;
Οι όποιες αποκρατικοποιήσεις θα γίνουν µε βάση τοδηµόσιο συµφέρον. Ποιο είναιαυτό, θα προκύψει από την ευρύτατη διαβούλευση που έχει αρχίσει. Αλλωστε, τέτοιες κινήσεις δεν τις λες και γίνονται… Μακάρι να υπήρχαν εκατοντάδες επενδυτές έξω από την πόρτα µας, έτοιµοι να επενδύσουν στην οικονοµία µας. Είναι ενθαρρυντικό ότι το ενδιαφέρον αυξάνεται σταθερά. Αλλο όµως αυτό και άλλο να περιµένουµε ότι σε µία ηµέρα θα εισπράξουµε το τίµηµα που σχεδιάζουµε. Για να απελευθερώσουµε σήµερα τις επενδύσεις και τις παραγωγικές δυνάµεις της χώρας µας, δεν αρκεί να εξαγγείλουµε πωλήσεις. Πρέπει να αλλάξουµε τη νοοτροπία µιας καθεστωτικής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης που µας πνίγει στη γραφειοκρατία, µιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης που έχει µάθει να ζητάει χωρίς να σχεδιάζει, ενός τραπεζικού συστήµατος που έχει µάθει να δανείζει µε ενέχυρα χωρίς επιχειρηµατικά κριτήρια και µιας τάξης επιχειρηµατιών που έζησαν από τις επιδοτήσεις. Η ισχύςτης όποιας κόκκινης γραµµής εξαρτάται άµεσα από την αποφασιστικότητα όλων µας να κάνουµε την Ελλάδα χώρα δηµιουργίας.

Ποια είναι η γνώµη σας για το ενδεχόµενο πώλησης του ΟΠΑΠ, δεδοµένου ότι είναι κερδοφόρος επιχείρηση;

Η θέση µου για τον ΟΠΑΠ δεν εξαρτάται από το γεγονόςότι είναι εποπτευόµενος από το υπουργείο µας, όπως και η θέση µου για τη ∆ΕΗ δεν εξαρτάται απότο γεγονός ότι δεν είναι. Τις αποφάσεις µας θα τις πάρουµε µε µόνο κριτήριο τη χρησιµότητα της όποιας ιδιοκτησίας του ∆ηµοσίουγια το κοινό συµφέρον. Αν είναι συµφέρον της πολιτικής ηγεσίας να πουλήσει το 34% του οργανισµού, τότε θα το κάνουµε. Με τον υπουργό Οικονοµικών έχουµε συµφωνήσει ότι αν υπάρχουν άλλοι τρόποι να προσφέρει ο ΟΠΑΠ στην ελληνική κοινωνία και στην ελληνική οικονοµία, τότε πρέπεινα τους αξιοποιήσουµε. Και για την ώρα µοιάζει να υπάρχουν.

Θεωρείτε ότι για κάποιους οργανισµούς ο έλεγχος πρέπει να παραµείνει στο ∆ηµόσιο;
Πιστεύω ότι κάθε οικονοµική δραστηριότητα πρέπεινα ελέγχεται από τοκράτος. Είτε αυτήείναι ιδιωτική είτε αυτή είναι δηµόσια. Εχουµε δει τι συµβαίνει όταν η ιδιωτική πρωτοβουλία παράγει ανεξέλεγκτα και έχουµε δει τι συµβαίνει όταν κάποιες υπηρεσίες ή προϊόντα παρέχονται χωρίς, για παράδειγµα, σοβαρά κριτήρια ποιότητας. Το ζητούµενο λοιπόν είναι αν οφείλουµε να διατηρήσουµε κάποια πακέτα µετοχών που θα µας δίνουν την ευκαιρία να παρεµβαίνουµε για να εξασφαλίσουµε την ποιότητα υπηρεσιών που πρέπει να έχει ο έλληνας πολίτης στις σωστές τιµές. ∆υστυχώς, τοΕλληνικό ∆ηµόσιο έχει αποδειχθεί εξαιρετικά αναποτελεσµατικό τόσο στους ελέγχους των ιδιωτών όσο και στην επιβολή εθνικής στρατηγικής την οποία υπηρετεί η ιδιωτική πρωτοβουλία µέσα από κίνητρα και γι’ αυτό οι εταιρείες που ανήκουν στο ∆ηµόσιο έχουν λειτουργήσει ως αντίβαρο αυτής της αποτυχίας. Θετικά παραδείγµατα από το παρελθόν αποτελούν η δράση του ΟΤΕ στο άνοιγµα των Βαλκανίων όπως και της Εθνικής Τράπεζας στις επιχειρηµατικές σχέσεις µε την Τουρκία. Πιστεύω λοιπόν ότι ο έλεγχοςείναι απαραίτητος εφόσον αυτοί οι οργανισµοί υπηρετούν εθνικούς στόχους και λειτουργούν ανταγωνιστικάκαι όχι µέσα σε κρατικά µονοπώλια.

Κύριε υπουργέ, τελικά βγαίνει το πρόγραµµα; Υπάρχει φως στο τούνελ για έξοδο από την κρίση ή, σύµφωνα µε ορισµένους, δεν έχουµε ξεφύγει ακόµη από τον κίνδυνο της χρεοκοπίας;
Η ελληνική οικονοµία είναι στη σωστή κατεύθυνση αλλά και εξαιρετικά ευάλωτη. Η πορεία της εξαρτάται από αυτά που κάνουµε εµείς εδώ και από αυτά που συµβαίνουν στην παγκόσµια οικονοµική σκηνή. Βλέπουµε για παράδειγµα µια σηµαντική αύξηση στις ελληνικές εξαγωγές και κάποια σηµάδια ανάκαµψης του ελληνικού τουρισµού. Η δική µας δουλειά είναι να συνεχίσουµε εντατικά την προσπάθεια να κάνουµε τα προϊόντα µας και τις υπηρεσίες µας ποιοτικά και ανταγωνιστικά, για να είµαστε οχυρωµένοι για τις όποιες αρνητικές συγκυρίες και προετοιµασµένοι να αξιοποιήσουµε όλες τις ευκαιρίες που θα µας δοθούν. Είναι όµως σηµαντικό και ελπιδοφόρο ότι κάθε µέρα που περνάει δηµιουργούνται όλο καλύτερες συνθήκες για να αντιµετωπίσουµε εξωτερικούς παράγοντες στους οποίους είµαστε εκτεθειµένοι.

Η κυβέρνηση λέει την αλήθεια για την οικονοµία στους πολίτες; Μήπως ο τρόπος µε τον οποίο παρουσιάζονται τα οικονοµικά δεδοµένα δεν είναι άµεσος και κατανοητός;
Είναι η µόνη κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια που λέει όλη την αλήθεια και πληρώνει το κόστος αυτής της πραγµατικότητας. Ολοι βολεύονταν µε µισές αλήθειες και αυτό µας οδήγησε στα πρόθυρα της χρεοκοπίας. Μέχρι και η Ευρωπαϊκή Ενωση αλλά και οι οίκοι αξιολόγησης έδειξαν απίστευτη ανοχή στην προηγούµενη κυβέρνηση, και τώρα φυσούν και το γιαούρτι.

Οµως, είναι άλλο το θέµα της πραγµατικής απεικόνισης της κατάστασης από την κυβέρνηση, και άλλο το θέµα της κατανόησης της κατάστασης από όλη την κοινωνία. Πολλές οµάδες πολιτών, κυρίως συντεχνίες που χάρηκαν τα προνόµια της προηγούµενης κατάστασης, συµπεριφέρονται λες και δεν άλλαξε τίποτα, λες και δεν βρεθήκαµε στα όρια της χρεοκοπίας. Απαιτούν χωρίς να δίνουν. Υποχρέωση όλης της πολιτικής ηγεσίας τόσο της κυβέρνησης όσο και της αντιπολίτευσης είναι να µη χαϊδεύουµε αυτά τα αυτιά. Να κάνουµε κατανοητό ότι ξεκινάει µια νέα εποχή δηµιουργίας για τη χώρα µας και ότι αυτό δεν αξίζει να χαθεί για να µαζέψει κάποιος ένα – δύο τα εκατό από τις όποιες πολιτικές αντιδράσεις. Η ψηφοθηρία στα κοινά αυτά θα οδηγήσει τις πολιτικές δυνάµεις να χάσουν την υποστήριξη των υγιών δυνάµεων.

Προσφάτως σας επέκρινε έντονα ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γ. Βούρος διότι, όπως είπε, δεν ενηµερώνετε την Κοινοβουλευτική Οµάδα για τις πρωτοβουλίες σας στον χώρο του πολιτισµού.
Εχει άδικο;

Μέσα στο κοινοβουλευτικόµας σύστηµα ο καθένας έχει τον ρόλο του και ο ρόλος του κ. Βούρου είναι να κάνει κοινοβουλευτικό έλεγχο στους υπουργούς. Αν λοιπόν ο κ. Βούρος αισθάνεται ότι θα πρέπει να δώσουµε µεγαλύτερη έµφαση στο θέατρο και λιγότερη σηµασία σε αρχαιολογικούς χώρους, τότε αυτό οφείλει να πει και να κάνει την κριτική του. Στη συγκεκριµένη περίπτωση µου προκάλεσε έκπληξη η τοποθέτησή του µιας και βρισκόµαστε σε συνεχή συνεργασία για τα θέµατα του θεάτρου και σε ό,τι έχει να κάνει µε το υπουργείο ο κ. Βούρος έχει συµβάλει καθοριστικά και πολύ εποικοδοµητικά. Οµως το θέµα δεν σταµατάει εδώ. ∆ιότι είναι άλλο πράγµα η πολιτική συζήτηση και αντιπαράθεση που οφείλουµε να κάνουµε και άλλο η προσπάθεια κάποιων τρίτων να το αναγάγουν αυτό σε προσωπική αντιπαράθεση ή θεσµικό ανταγωνισµό µεταξύ υπουργών και βουλευτών. Αυτή η αντιµετώπιση είναι επικίνδυνη διότι υποβαθµίζει το έργο και τη σηµασία του Κοινοβουλίου.

Πάντως, γενικώς η Κοινοβουλευτική Οµάδα έχει ανεβάσει τους τόνους απέναντι στην κυβέρνηση. Πώς το σχολιάζετε αυτό και τι πρέπει να γίνει;
Οι βουλευτές κάνουν το έργο τους και όταν έχεις µια κοινωνία που αγωνιά είναι φυσικό να εκφράσουν αυτή την αγωνία µέσα στο Κοινοβούλιο. Θυµάµαι πως η προηγούµενη κυβέρνηση, για λόγους επικοινωνιακούς, είχε φιµώσει τους βουλευτές της Ν.∆. Καµιά όµως κυβέρνηση δεν πέφτει από πολιτική αντιπαράθεση και όλες πέφτουν από πολιτική ιδρυµατοποίηση. Τόσο ο Πρωθυπουργός ο ίδιος όσο και η Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΠΑΣΟΚ είναι αυτοί που δεν θα αφήσουν αυτό να συµβεί στη σηµερινή κυβέρνηση.