Αναρτήθηκαν σήμερα στην Πύλη Πολιτιστικών Φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού drasis.culture.gr στατιστικά στοιχεία που αφορούν την πιλοτική περίοδο λειτουργίας της.

Μέσω αυτής της νέας διαδικασίας επικοινωνίας του ΥΠΠΟΤ με τους πολιτιστικούς φορείς κατέστη εφικτό να αποκτήσουν οι Υπηρεσίες του Υπουργείου για πρώτη φορά εικόνα κρίσιμων στοιχείων που συνθέτουν το «προφίλ» των πολιτιστικών φορέων της χώρας. Με τον τρόπο αυτό οι παρεμβάσεις του ΥΠΠΟΤ μπορούν να είναι πιο στοχευμένες, να πραγματοποιούνται μέσα από διαφανείς και αξιοκρατικές διαδικασίες, να αξιολογούνται για την αποτελεσματικότητά τους.

Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι τους τελευταίους 18 μήνες (Ιούνιος 2010 – Δεκέμβριος 2011) έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων 1.082 πολιτιστικοί φορείς από ολόκληρη τη χώρα. Τα στατιστικά στοιχεία που δημοσιεύονται αφορούν χαρακτηριστικά όπως η έδρα, το αντικείμενο δραστηριότητας, το έτος ίδρυσης, ο αριθμός εργαζομένων και εθελοντών και η εμβέλεια της δραστηριότητας των φορέων.

Επίσης, παρατίθενται στατιστικά στοιχεία για την πρώτη εφαρμογή του νέου συστήματος επιχορηγήσεων, όπως ο συνολικός αριθμός των αιτημάτων, η κατανομή τους ανά διεύθυνση, η γεωγραφική κατανομή των δράσεων και των φορέων. Υπενθυμίζεται ότι το σύνολο των αποτελεσμάτων της πρώτης περιόδου έχουν αναρτηθεί στην Πύλη Πολιτιστικών Φορέων, και το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων έχει καταβληθεί στους δικαιούχους.

Τα αποτελέσματα για τις περιόδους επιχορήγησης, για τις οποίες η προθεσμία υποβολής έληξε μέσα στο 2011, θα ανακοινωθούν εντός του Φεβρουαρίου. Επίσης, στο ίδιο διάστημα θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα των θεατρικών επιχορηγήσεων και θα δημοσιευθούν τα νέα προγράμματα στήριξης του χορού.
Το επόμενο βήμα στην εξέλιξη της Πύλης Πολιτιστικών Φορέων είναι να αναδειχτεί σε πλατφόρμα δικτύωσης και προβολής των φορέων, με την ανάπτυξη των απαραίτητων εργαλείων.

Αναλυτικά στοιχεία και πίνακες μπορείτε να βρείτε στο συνημμένο αρχείο καθώς και στην Πύλη Πολιτιστικών Φορέων drasis.culture.gr

Στατιστικά στοιχεία_αρχείο