Ο Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού, Παύλος Γερουλάνος ενημερώνει την Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, στις 11:00, για το αθλητικό νομοσχέδιο, στη Βουλή