Η συγκρότηση Ομάδας Εργασίας, με εντολή την άμεση υποβολή προτάσεων προς τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού, για την ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας, καθώς και για την περαιτέρω αξιολόγηση των κινδύνων προς τους αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία, ο επανακαθορισμός βάση των νέων δεδομένων των μέτρων ασφαλείας, η αναβάθμιση του υφιστάμενου εξοπλισμού, όπου αυτό απαιτείται, και η εκπαίδευση των στελεχών του ΥΠΠΟΤ, που χειρίζονται θέματα ασφαλείας, είναι το πρώτο μέτρο το οποίο έλαβε το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, μετά την ένοπλη ληστεία στο Μουσείο Ιστορίας Ολυμπιακών Αγώνων της Αρχαιότητας στην Ολυμπία, το πρωινό της περασμένης Παρασκευής.

Έτσι, συγκροτήθηκε Ομάδα Εργασίας για την ασφάλεια των Αρχαιολογικών Χώρων και Μουσείων.

Η Ομάδα εργασίας αποτελείται από τους:

Τσενέ Σωτήρη, Αντιστράτηγος ε.α Ε.Λ.Α.Σ., επίτιμος διευθυντής ασφάλειας Ολυμπιακών Αγώνων 2004.
Ο κ. Τσενές εκτελεί χρέη Προέδρου της Ομάδας Εργασίας, με μέλη τους:

Φρησίρα Κώστα, Διευθυντή Εκτέλεσης Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων, Ηλεκτρολόγος -Μηχανολόγος
Χ
αρμαλιά Νίκο, Εκπρόσωπος του Υπουργείου Πολιτισμού στην Ομάδα Ασφαλείας των Ολυμπιακών Αγώνων 2004, Υπομηχανικός

Κουρίνου Ελένη, Έφορος Αρχαιοτήτων Ακροπόλεως

Κοτταρίδη Αγγελική, Έφορος Αρχαιοτήτων Βεργίνας- Πέλλας

Καπελώνη-Χούλια Σουζάνα, Διευθύντρια Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών

Η Ομάδα Εργασίας, μετά την εκτίμηση της υπάρχουσας κατάστασης και δεδομένης της σοβαρότητας του θέματος, κατέληξε στην πρόταση των παρακάτω μέτρων:

1. Ενίσχυση του συστήματος εποπτείας-ελέγχου

2. Ταχύρυθμη εκπαίδευση του φυλακτικού προσωπικού

3. Άμεση έκδοση εγχειριδίου οδηγιών ασφαλείας

4. Εξοπλισμός

Παράλληλα ήδη υπάρχει συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία προκειμένου να συνδράμει στην φύλαξη των μουσείων, ενώ είναι σε εξέλιξη, και αναμένονται τα αποτελέσματα της ΕΔΕ, που έχει διαταχθεί με εντολή του υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού κ. Παύλου Γερουλάνου μετά την ένοπλη ληστεία στο Μουσείο Ιστορίας Ολυμπιακών Αγώνων της Αρχαιότητας στην Ολυμπία.