Η πηγή του προβλήματος και στις δυο του διαστάσεις είναι η εμμονή του κεντρικού πολιτικού συστήματος να κρατάει στα χέρια του τα πάντα από φόβο μη χάσει την εξουσία του χρήματος. Φόβος που υπονομεύει το μέλλον των παιδιών μας.

Για εμάς στο Αυτοδιοικητικό Κίνημα, ο συγκεντρωτισμός του κεντρικού πολιτικού συστήματος είναι το μεγάλο πρόβλημα της χώρας και σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη. Και αυτό παλεύεται, πολεμιέται, καταστρέφεται, διαλύεται με την αποκέντρωση.

Το πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση είναι η αναγνώριση της σημασίας των τοπικών δημοσίων επενδύσεων.

Όλοι γνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι για κάθε τοπική κοινωνία να υπάρχουν σοβαρές υποδομές και υπηρεσίες: δρόμοι και πεζοδρόμια της προκοπής, περιβάλλον καθαρό και φροντισμένο, σωστή διαχείριση και αξιοποίηση απορριμμάτων, κάλυψη αναγκών υγείας και παιδείας σε κάθε οικογένεια, καθαρή ενέργεια και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, όπως και υποδομές για την πρόσκληση, διευκόλυνση και ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας.

Ολόκληρο το “Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη” (“Σχέδιο Γιούνκερ”) βασίζεται στην αρχή ότι οι ιδιώτες έρχονται, αφού έχουν πραγματοποιηθεί δημόσιες επενδύσεις κυρίως σε υποδομές που έχουν καταστήσει ελκυστική την περιοχή. Σε αυτές τις δημόσιες επενδύσεις καθοριστικό ρόλο παίζουν αυτές των Δήμων. Γιατί; Λόγω του μικρού μεγέθους τους είναι ευέλικτες, μπορούν να ολοκληρωθούν πολύ γρηγορότερα από μεγαλύτερης κλίμακας επενδύσεις, παρουσιάζουν μεγάλο βαθμό απορροφητικότητας και έχουν άμεσα αποτελέσματα στην αύξηση της απασχόλησης.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο εδώ.