Υποστηρίζω με όλη μου την καρδιά την υποψηφιότητα του Χάρη Δούκα για τον Δήμο της Αθήνας γιατί θεωρώ ότι τα προβλήματα της πόλης μας είναι πολλά και σύνθετα.

Η Αθήνα χρειάζεται έναν άνθρωπο σαν τον Χάρη, ο οποίος μελετάει, και καταλαβαίνει πραγματικά το πρόβλημα, πριν προτείνει λύσεις.

Χάρη καλή επιτυχία!

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις των cookies για να δείτε το video