Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, στο Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο Πληρωμών για τον Αύγουστο του 2011:

-Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 6,5% τον Αύγουστο του 2011 . Ειδικότερα, όσον αφορά τις εισπράξεις από τις δύο σημαντικότερες αγορές προέλευσης ταξιδιωτών, αυτές από τη Γερμανία παρουσιάζουν αύξηση τον Αύγουστο 2011 κατά 26,4%, ενώ αυτές από το Ηνωμένο Βασίλειο εμφανίζουν μείωση κατά 11,4%. Από τις λοιπές χώρες εκτός της Ε.Ε. των 27 αύξηση παρουσιάζουν οι εισπράξεις από την Ρωσία κατά 11,5%.

-Στις ταξιδιωτικές εισπράξεις, την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2011 σημειώνεται αύξηση κατά 10%. Οι εισπράξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 11,8% , ενώ οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο παρουσίασαν μείωση κατά 9,8%. Από τις λοιπές χώρες εκτός της Ε.Ε. των 27 σημαντική αύξηση παρουσιάζουν οι εισπράξεις από την Ρωσία κατά 46,6% οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 546 εκατ. Ευρώ.

-Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση τον Αύγουστο 2011 παρουσίασε αύξηση κατά 6,2%. Οι αφίξεις από την Γερμανία εμφάνισαν αύξηση κατά 28,7%, ενώ οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκαν κατά 11,6%. Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι οι αφίξεις από την Ρωσία παρουσίασαν αύξηση κατά 36,7%.

-Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2011 αυξήθηκε κατά 9,9%. Ειδικότερα, αύξηση κατά 13,3% εμφανίζουν οι αφίξεις από τη Γερμανία, ενώ οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκαν κατά 6,9%. Τέλος από τις λοιπές χώρες εκτός της Ε.Ε. των 27, οι αφίξεις από την Ρωσία παρουσίασαν σημαντική αύξηση κατά 57,5%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία αφίξεων του πρώτου 6μήνου 2011 που δημοσιεύτηκαν από την ΕΛΣΤΑΤ:

-Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2011, οι αφίξεις μη κατοίκων από το εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 13,9%, σε σύγκριση με αυτές της αντίστοιχης περιόδου Ιανουαρίου-Ιουνίου 2010.

Σημαντική αύξηση εμφανίζουν οι αφίξεις από Ρωσία (77,6%), Αλβανία (70,2%), Γαλλία (60,3%), Ισραήλ (50,2%), Τουρκία (49,4%), Ελβετία (34,4%) και Βέλγιο (45,2%).

Σημαντική μείωση των αφίξεων παρατηρείται από την Αυστρία (28,9%), Λεττονία (74,2%), Ουγγαρία (36%), Φινλανδία (24,2%), την Κύπρο (19,8%), την Κίνα (39,5%).

Το αεροδρόμιο που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό κίνησης είναι το «Ελευθέριος Βενιζέλος» (24,1%) και ακολουθεί του Ηρακλείου (11,1%) και της Ρόδου (9,1%).

Για τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, πατήστε εδώ

Για τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, πατήστε εδώ