Την Τρίτη 11 Μαίου 2010 ο Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού, Παύλος Γερουλάνος θα ενημερώσει τα μέλη της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς για θέματα της αρμοδιότητάς του.

Στη συνεδρίαση θα παραστούν επίσης ο Πρόεδρος του Σ.Α.Ε., κ.Στέφανος Ταμβάκης, ο κ.Γεώργιος Αμαραντίδης, Συντονιστής Σ.Α.Ε. Περιφέρειας Ευρώπης και ο κ. Χάρης Γκουβέλης, Συντονιστής Σ.Α.Ε. Περιφέρειας Αφρικής και Εγγύς – Μέσης Ανατολής.