Την Πέμπτη 13 Μαίου 2010 ο Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού, Παύλος Γερουλάνος θα ενημερώσει, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ.5 του Κανονισμού της Βουλής, τη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του.