Την Πέμπτη 29 Απριλίου 2010 ο Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού, Παύλος Γερουλάνος θα ενημερώση την Ειδική Διαρκή Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Σήμα Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς [COM (2010) 76 τελικό].