Καλημέρα

Από τους πρώτους στόχους που έθεσα όταν αναλάβαμε το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού ήταν να υπάρχει αξιοκρατία και διαφάνεια στον τρόπο με τον οποίο δίνονται χρήματα για τον πολιτισμό και τον αθλητισμό.

Αξιοκρατία και διαφάνεια, για δύο πολύ προφανείς λόγους:

Ο πρώτος είναι απλός:

Μιλούμε για τα χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου και δεν υπάρχει ούτε σκοπός, ούτε φορέας ο οποίος να δικαιολογεί τη σπατάλη τους. Είναι υποχρέωσή μας να εξασφαλίζουμε ότι τα χρήματα του φορολογούμενου πιάνουν τόπο.

Ο δεύτερος είναι πιο σύνθετος:

Εάν δεν πετύχουμε την αξιοκρατία και τη διαφάνεια στα χρήματα που διαθέτουμε στον πολιτισμό, τότε θα υποφέρει η Ελληνική δημιουργία.

Σε μια περίοδο που κάθε ευρώ μετράει δεν υπάρχει περιθώριο για προσωπικές ή μικροκομματικές πολιτικές.

Διότι κάτι που άξιζε χθες μπορεί να μην αξίζει σήμερα, ενώ κάτι που δημιουργείται σήμερα δεν είναι εύκολο να εκτιμηθεί μόνο από μια πολιτική ηγεσία.

Εάν θέλουμε να έχουμε Ελληνική δημιουργία, τότε πρέπει να δημιουργήσουμε τους μηχανισμούς που την αναγνωρίζουν και τη στηρίζουν.

Είχα πει και σε παλαιότερη ομιλία μου ότι ο πολιτισμός που εξαρτάται αποκλειστικά από το Κράτος δεν μπορεί να είναι παρεμβατικός πολιτισμός.

Όταν λέμε ότι είναι ώρα να τελειώνουμε με τον πολιτισμό που εξαρτάται αποκλειστικά από το Κράτος εννοούμε δύο πράγματα:

Πρώτον, ότι το Κράτος δεν πρέπει και δεν μπορεί να είναι η μόνη πηγή ανάπτυξης του πολιτισμού.

Και δεύτερον, ότι τα χρήματα που διαθέτει το Κράτος δεν πρέπει να δίνονται με μικροκομματικά ή προσωπικά κριτήρια.

Διότι αυτό γινόταν μέχρι σήμερα.

Ο καλλιτέχνης, ο άνθρωπος τον γραμμάτων, ο δημιουργός, για να στηριχθεί, εξαρτιόταν από την βούληση του εκάστοτε Υπουργού.

Και επιχορηγούμενος καλλιτέχνης δεν ήταν πάντα ο αξιόλογος καλλιτέχνης, ο πρωτοπόρος, ο καινοτόμος, αλλά αυτός που ήξερε πως να ελίσσεται μέσα στο σύστημα.

Η πρακτική αυτή ήταν προσβλητική για τους ανθρώπους του πολιτισμού και τριτοκοσμική για τον κόσμο της πολιτικής.

Σήμερα κάνουμε το πρώτο βήμα για να χαλαρώσουμε τον ασφυκτικό εναγκαλισμό του πολιτισμού από την εξουσία.

Μειώνουμε τη δύναμη της πολιτικής εξουσίας με την ελπίδα ότι έτσι θα δώσουμε περισσότερο χώρο στον πολιτισμό που αξίζει.

Γι’ αυτό σήμερα ανακοινώνουμε τη δημιουργία του Μητρώου Πολιτιστικών Φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού.

Το Μητρώο είναι το πρώτο βήμα για να υπάρχει διαφάνεια στις επιχορηγήσεις και το πρώτο βήμα για να πηγαίνουν τα χρήματα του έλληνα φορολογούμενου εκεί που πιάνουν τόπο.

Το Μητρώο είναι ένας μηχανισμός καταγραφής και παρακολούθησης του έργου και της εξέλιξης των επιχορηγούμενων φορέων για να μπορούμε να κρίνουμε την δουλειά τους με διαφανή και συνεπή κριτήρια.

Κανένας φορέας δεν θα μπορεί να επιχορηγηθεί από το Υπουργείο αν δεν έχει προηγουμένως καταγραφεί στο Μητρώο και δεν έχει επικαιροποιήσει τα στοιχεία του σ’ αυτό.

Κανένας φορέας, όσο αγαπητός και αν είναι, δεν θα μπορεί να πάρει χρήματα του Δημοσίου αν δεν πληροί συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Σήμερα λοιπόν κάνουμε το πρώτο βήμα.

Ξεκινάει η καταγραφή και η αξιολόγηση με κάποια πρώτα αξιοκρατικά κριτήρια.

Πριν υπογράψουμε οποιαδήποτε επιχορήγηση θα έχουμε τον φάκελο του επιχορηγούμενου φορέα και την εισήγηση της εκάστοτε αρμόδιας Διεύθυνσης που θα υποβοηθείται στο έργο της από μια μικρή ομάδα ανθρώπων που θα συνδυάζουν εμπειρία, γνώση, φρέσκια ματιά στα πράγματα και ακεραιότητα.

Εάν λειτουργήσει το σύστημα σωστά οι ομάδες αυτές θα μπορούσαν να μετεξελιχθούν σε ένα Εθνικό Συμβούλιο Τεχνών το οποίο θα είναι υπεύθυνο για τις κρατικές επιχορηγήσεις.

Και στην πλήρη του εξέλιξη ένα τέτοιο Συμβούλιο θα μπορεί να έχει και άποψη για όλα τα χρήματα που μοιράζει το ΥΠ.ΠΟ.Τ., ακόμη και αυτά των εποπτευόμενων φορέων.

Τέρμα πια στα ρουσφέτια, τέρμα και σε ό,τι θεωρούσαμε μέχρι σήμερα δεδομένο. Κάθε φορέας αξιολογείται για την προσφορά του στην Ελληνική δημιουργία και για την ικανότητά του να προσφέρει το προϊόν που υπόσχεται.

Για να μην έχουμε πάλι φαινόμενα όπως το Ε.ΚΕ.ΘΕ.Χ. ή την Λυρική Σκηνή.