«Χρειάζεται να γίνει σοβαρή δουλειά, για να εκφραστεί ένα νέο όραμα για τη χώρα με πολιτικές προτάσεις που αφορούν τον Έλληνα σήμερα, και με πρόσωπα τα οποία πείθουν ότι μπορούν να το κάνουν πράξη. Όποιος αρθρώσει σωστό λόγο για τις ανάγκες της κοινωνίας τώρα, απέναντι στις ενέργειες της κυβέρνησης και το κάνει πειστικά, θα συσπειρωθούν γύρω του οι ψηφοφόροι του χώρου και αυτόν θα επιλέξουν ως απάντηση σε ό,τι συμβαίνει αυτή την στιγμή στη χώρα. Με αυτή την λογική πηγαίνω σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, ειδικά σε μέρη που καιρό τώρα δεν συμμετέχουν στην παραγωγική διαδικασία της χώρας, που περιμένουν μια σχολή ή ένα στρατόπεδο για να αποκτήσουν οικονομική δραστηριότητα και τους μιλάω μαζί με το οικονομικό επιτελείο που έχουμε συγκροτήσει για το τι είναι αυτό που μπορεί να κάνει μια τοπική κοινωνία για να αλλάξει την μοίρα της. Να απαιτήσουμε, δηλαδή από το κεντρικό κράτος να αφήσει περισσότερη εξουσία από τα χέρια του”.