Η πολιτική ευθύνη που ανέλαβα, μετά τη μη αποδοχή της παραίτησής μου από τον Πρωθυπουργό, δεν εξέλιπε αλλά μεταφράζεται σε επιπλέον πολιτική υποχρέωση. Η ένοπλη ληστεία στο Μουσείο Ιστορίας Ολυμπιακών Αγώνων της Αρχαιότητας στην Ολυμπία, η πρώτη ένοπλη ληστεία σε μουσείο, μας φέρνει αντιμέτωπους με νέα δεδομένα στα θέματα ασφαλείας και φύλαξης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Πολιτική ηγεσία και εργαζόμενοι, μαζί, οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα δεδομένα με τέτοιο τρόπο ο οποίος θα διασφαλίζει τον πολιτιστικό πλούτο της χώρας μας μαζί και τη συναισθηματική του αξία σε μια περίοδο που μπορεί να γίνει πηγή δύναμης για όλους μας. Το ΥΠΠΟΤ και σε συνεργασία με την Αστυνομία, έχει προβεί στις κινήσεις και τις επιχειρησιακές εκείνες προσαρμογές που απαιτούνται μέχρι να είμαστε ικανοποιημένοι ότι τα συστήματα, οι διαδικασίες και το προσωπικό, είναι στο επίπεδο ασφαλείας που απαιτεί η νέα εποχή που διανύει η χώρα μας.