Κατ’ αρχάς θα ήθελα να σε ευχαριστήσω Μαρία για την ερώτηση σου. Με αφορμή αυτή, παραθέτω μια σειρά από ιδιαίτερα σημαντικές δράσεις που πραγματοποιήθηκαν και ξεπερνούν τις τρεις στον αριθμό.

Για μας στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, η αλλαγή στο κράτος και στις δομές ήταν από την πρώτη μέρα κύριος στόχος με απώτερο σκοπό την εξυπηρέτηση του πολίτη.

Αλλαγές που κάναμε για την εξυπηρέτηση του πολίτη αλλάζοντας δομές:

  • Θέτοντας ως πρώτη προτεραιότητα τον πολίτη, αντιμετωπίσαμε το μείζον θέμα των χιλιάδων υποθέσεων που παραλάβαμε σε εκκρεμότητα στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων του ΥΠΠΟΤ. Από τις 980 υποθέσεις του 2009 φθάσαμε τις 1.892 υποθέσεις το 2010, ενώ από τον Ιανουάριο του 2011 μέχρι σήμερα έχουν εξετασθεί άλλες 1.800 περίπου υποθέσεις.
  • Επιταχύναμε κατά 75% τις διοικητικές διαδικασίες αδειοδότησης των μεγάλων δημοσίων έργων και ιδιωτικών επενδύσεων: μειώσαμε τον χρόνο αναμονής στο ΚΑΣ και το ΚΣΝΜ από τις 100 ημέρες στις 25.
  • Σχεδιάσαμε και υλοποιούμε το Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο, με τη θεσμοθέτηση νέων και την αναοριοθέτηση των παλαιών ζωνών προστασίας των αρχαιολογικών χώρων και των μνημείων, με καθορισμό χρήσεων γης προς όφελος της προστασίας των μνημείων αλλά και των πολιτών.
  • Σχεδιάσαμε και υλοποιούμε προγράμματα απλοποίησης των διοικητικών διαδικασιών στις αρχαιολογικές υπηρεσίες που έρχονται σε καθημερινή επαφή με τον πολίτη. Σχεδιάσαμε ένα νέο θεσμικό πλαίσιο με σαφείς και διαφανείς διαδικασίες για τις αρχαιολογικές έρευνες στο πλαίσιο των μεγάλων επενδυτικών προγραμμάτων επ΄ ωφελεία των μνημείων, αλλά και των επενδύσεων.
  • Σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε το Μητρώο των Πολιτιστικών Φορέων (http://drasis.culture.gr) και εφαρμόσαμε νέα διαδικασία επιχορηγήσεων, βάζοντας τέλος στη χρόνια κατάσταση των επιχορηγήσεων-ρουσφετιών και στις πελατειακές σχέσεις και καθιερώνοντας διαφάνεια και αξιοκρατία σε ένα σύστημα το οποίο νοσούσε βαριά. Με τη δημιουργία του Μητρώου Πολιτιστικών Φορέων, υπάρχει πλέον απόλυτη διαφάνεια σε όλα τα στάδια της επιχορήγησης ενώ το σύνολο της διαδικασίας, από την υποβολή αιτήματος μέχρι την ανακοίνωση αποτελεσμάτων, διεκπεραιώνεται ηλεκτρονικά! Ταυτόχρονα γίνεται για πρώτη φορά συστηματική χαρτογράφηση του συνόλου των πολιτιστικών φορέων της χώρας. Σήμερα στο μητρώο είναι εγγεγραμμένοι πάνω από 1000 φορείς σε όλη την επικράτεια.
  • Ιδρύσαμε στον ΕΟΤ την Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων και εντός αυτής ιδρύσαμε Πολεοδομικό Γραφείο.
  • Απλουστεύσαμε συνολικά τα συστήματα αδειοδότησης των τουριστικών επιχειρήσεων και πετύχαμε την ένταξή τους στα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε). Ειδικότερα, περιορίσαμε τη γραφειοκρατία και επιταχύναμε σημαντικά τη διαδικασία λειτουργικής αδειοδότησης των ξενοδοχειακών καταλυμάτων (40% λιγότερα δικαιολογητικά και μείωση χρόνου κατά 60%).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο μας στο Υπουργείο κάνε κλικ εδώ