Σχετικά με την έκθεση Αποτελεσμάτων Ελέγχου του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης με αντικείμενο «τον έλεγχο των μέτρων φύλαξης και των συνθηκών ασφαλείας που έχουν ληφθεί στην Εθνική Πινακοθήκη», το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού ανακοινώνει:

Τα αποτελέσματα της έκθεσης θα αξιοποιηθούν πλήρως, όπως άλλωστε και τα αποτελέσματα της ΕΔΕ που διενεργήθηκε από τις υπηρεσίες του ΥΠΠΟΤ. Ειδικότερα, η πορισματική έκθεση του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, συμπληρωματικά προς την οποία λειτουργούν όσα διαπιστώνονται στο πόρισμα της ΕΔΕ του ΥΠΠΟΤ, αποτελεί τη βάση των εισηγήσεων των αρμοδίων οργάνων για την απόδοση πειθαρχικών ευθυνών όπου αυτές εντοπίζονται.  Η απόδοση των ευθυνών θα γίνει σύμφωνα με όσα ορίζει η ισχύουσα Νομοθεσία.