Όπως είναι ήδη γνωστό τους θερινούς μήνες τα Μουσεία και Αρχαιολογικοί χώροι της Ελλάδος λειτουργούν με διευρυμένο ωράριο. Για τις ανάγκες αυτές κάθε χρόνο απαιτείται η πρόσληψη εποχικών υπαλλήλων σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς χώρους, οι οποίες δεν αφορούν την Αθήνα μόνο, αλλά όλη την Επικράτεια. Η ολοήμερη λειτουργία των Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων κάνει πιο ελκυστικό το τουριστικό προϊόν της Ελλάδας και πιο ανταγωνιστική την τουριστική μας βιομηχανία.

Επιπλέον, τα τελευταία 2,5 χρόνια, με πολιτική απόφαση, οι προσλήψεις αυτές, όχι μόνο δεν γίνονται αυθαίρετα, αλλά με βάση το Νόμο 2190, από τον ΑΣΕΠ.