Το ΚΑΣ στη συνεδρίασή του στις 2 Αυγούστου ενέκρινε την ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου και ενοποίηση της Ακαδημίας Πλάτωνος. ‘Οπως επεσήμαναν τα μέλη του ΚΑΣ με τις νέες μουσειακές αποθήκες επιτυγχάνεται:

• Χωροταξική συγκέντρωση του συνόλου του αρχαιολογικού υλικού.
• Αποθήκευση με βάση τις κατηγορίες μνημείων και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε υλικού.
• Αναβάθμιση συνθηκών φύλαξης για την ασφάλεια των αρχαίων.
• Διευκόλυνση μελέτης του υλικού από επιστημονικό κοινό με την δυνατότητα παροχής στοιχείων από τη βάση δεδομένων της Γ΄ ΕΠΚΑ.
• Ενημέρωση του μη ειδικού κοινού με ενημερωτικές πινακίδες και info points.
• Δυνατότητα πραγματοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Το Έργο αποτελεί «προπομπό» του σχεδιαζόμενου Αρχαιολογικού Μουσείου της Αθήνας.

Τα οφέλη από το έργο:

• Χωροταξική συγκέντρωση των αποθηκών της Γ΄ ΕΠΚΑ στην περιοχή της Ακαδημίας Πλάτωνος.
• Μεταφορά του αρχαιολογικού υλικού σε νέες μουσειακές αποθήκες, όπου θα εξασφαλίζεται η αρτιότερη φύλαξη και ασφάλειά του.
• Κατεδάφιση των παλαιών και επικίνδυνων κτηρίων που χρησιμοποιούνται σήμερα ως αποθήκες και απελευθέρωση έκτασης τεσσάρων στρεμμάτων που θα ενοποιηθούν με τον Αρχαιολογικό Χώρο.
• Απόδοση στο επιστημονικό αλλά και στο μη ειδικό κοινό των περιοχών επέμβασης με τις κατάλληλες υποδομές, ώστε να λειτουργούν ως χώροι ανάδειξης και προβολής των αρχαιοτήτων.
• Το Έργο συνδέεται με άλλα ανάλογα, που αφορούν στην ευρύτερη περιοχή και βρίσκονται σε εξέλιξη ή προγραμματίζονται, όπως:
-ο αρχαιολογικός / πολιτιστικός περίπατος που θα συνδέει τον Κεραμεικό με την Ακαδημία Πλάτωνος,
-η ανάδειξη του Δημοσίου Σήματος,
-η αποκάλυψη, συντήρηση και ανάδειξη των αρχαιολογικών καταλοίπων εντός του Αρχαιολογικού Χώρου της Ακαδημίας Πλάτωνος,
-η αναβάθμιση του Αρχαιολογικού Χώρου,
-η σχεδιαζόμενη ανέγερση του Αρχαιολογικού Μουσείου της Αθήνας.

«Η ανάδειξη και ενοποίηση της Ακαδημίας Πλάτωνος είναι ένα έργο που έχει αργήσει να γίνει. Είναι ένας χώρος, από τους πολλούς της Αθήνας, ο οποίος δεν έχει αναδειχθεί και αξιοποιηθεί σωστά. Η βούληση του Υπουργείου Πολιτισμού είναι να αναδειχθεί ως χώρος δημιουργικός και ζωντανός. Ένας χώρος που χρειάζεται χρώμα και ενέργεια. Έχουμε την τάση να σκεφτόμαστε τους τρόπους καταστολής των προβλημάτων της Αθήνας, ενώ δεν σκεφτόμαστε την ανάδειξη της Αθήνας, των σημείων εκείνων που κρύβεται η ενέργεια της Αθήνας. Η Ακαδημία Πλάτωνος είναι πηγή πλούτου για την Αθήνα και ως τέτοια πρέπει ν’ αναδειχθεί.», δήλωσε ο υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού Παύλος Γερουλάνος.