“Μετά τα εθνικά θέματα το άλλο μεγάλο θέμα είναι η οικονομία για τη χώρα μας. Πρέπει να σκεφτούμε τι βάσεις θα βάλουμε. Για μένα, η δύναμή μας είναι η μικρομεσαία επιχείρηση. Σήμερα όποιος δημιουργεί είναι σε άμυνα λόγω των πολιτικών των προηγούμενων κυβερνήσεων. Το πώς απελευθερώνεις αυτές τις δυνάμεις που θέλουν να δημιουργήσουν ώστε να σταθούν πραγματικά στα πόδια τους είναι το κεντρικό ζήτημα που θα κληθεί η επόμενη κυβέρνηση να αντιμετωπίσει”.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε εδώ ολόκληρη τη συνέντευξη στην τηλεόραση ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ της Καλαμάτας.