Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει τη Δευτέρα 10 Μαΐου ο Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού κος Παύλος Γερουλάνος προκειμένου να συμμετάσχει στο Συμβούλιο Υπουργών Πολιτισμού και Αθλητισμού. Το πρόγραμμα της ημερήσιας διάταξης  για τις 10 Μαΐου έχει καθοριστεί ως εξής:

1.     «Πρόταση για απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η οποία εδραιώνει μια ευρωπαϊκή δράση για το Ευρωπαϊκό Σήμα Πολιτιστικής Κληρονομιάς».

2.     «Πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου για την Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Πρωτεύουσα για το έτος 2014».

3.     « Συμβολή του πολιτισμού στην περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη».

4.     «Μια ανταγωνιστική, συνεκτική, βιώσιμη Ευρώπη: συμβολή του πολιτισμού και της δημιουργικότητας».

5.     «Εuropeana: επόμενα βήματα».

Κατά τη διάρκεια του γεύματος θα συζητηθεί η ψηφιοποίηση του Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου.

Το απόγευμα, θα υπάρξει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των αρμοδίων υπουργών με θέμα «Συνθήκη της Λισαβόνας και αθλητισμός».