Ο Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού Παύλος Γερουλάνος συναντάται στις 17:00, με εκπροσώπους της Πανελλήνιας Ένωσης Υπαλλήλων Φυλάξεως Αρχαιοτήτων. Στις 23:30 συμμετέχει στην ονομαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί άρθρων του νομοσχεδίου του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στη Βουλή.