Ο Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού, Παύλος Γερουλάνος, συναντάται με το Σύλλογο Ελλήνων Αρχαιολόγων, στις 12:00. Στις 18:00 ο κ. Γερουλάνος απαντά σε επίκαιρη ερώτηση για τη γέφυρα De Bosset, στη Βοουλή.