Το μέλλον της χώρας μας εξαρτάται σήμερα από τη δυνατότητά μας να θέσουμε νέους εθνικούς στόχους και να δουλέψουμε όλοι μαζί για να τους υπηρετήσουμε.

Αυτό απαιτεί μια νέα νοοτροπία για τον ρόλο της πολιτικής αλλά και τον τρόπο άσκησής της.

Προϋποθέτει τη διάθεσή μας να συγκρουστούμε όπου χρειάζεται αλλά και να δουλεψουμε ενωτικά ώστε να χτίσουμε ένα κράτος που λειτουργεί.

Ένα κράτος που θα συμβάλει ώστε η οικονομία μας να γίνει παραγωγική επενδύοντας στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας.

Ένα κράτος που θα δημουργήσει νέες θέσεις εργασίας και που θα διασφαλίζει δίχτυ προστασίας στους συμπολίτες μας οι οποίοι το έχουν πραγματικά ανάγκη.

Αυτό επιδιώξαμε κι αυτό πετύχαμε στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού. Σε ένα Υπουργείο στο οποίο, παρά τις περικοπές που υπέστη στον πρϋπολογισμό του, δουλέψαμε για να αναδείξουμε τον Πολιτισμό και τον Τουρισμό ως πραγματικούς πυλώνες ανάπτυξης.

Ένα Υπουργείο που απέδειξε ότι πολιτικοί και πολίτες μπορούν να δουλέψουν μαζί και να πετύχουν πολλά ακόμα και την ώρα της κρίσης.

Αποφάσισα να κατέβω υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ στην Α΄ Αθήνας.

Διότι πιστεύω στην πολιτική. Πιστεύω ότι μπορούμε να εξασφαλίσουμε την πρόοδο της κοινωνίας μας.