Το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού με αφορμή την ολοκλήρωση της υποβολής επενδυτικών σχεδίων στην Πράξη ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ εκφράζει την ικανοποίησή του για την υποδοχή που επιφύλαξαν στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία οι επιχειρηματίες του Τουρισμού.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, σε όλη τη χώρα υποβλήθηκαν 785 προτάσεις με συνολικό επιχορηγούμενο προϋπολογισμό 99.271.672,38 €, η δημόσια δαπάνη των οποίων ανέρχεται στα 49.635.836,19 €.

Η Πράξη ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, που εμπίπτει στο πεδίο των Κρατικών Ενισχύσεων του Τομέα Τουρισμού μέσω ΕΣΠΑ, προκηρύχθηκε στις 13.09.2011, με συνολικό προϋπολογισμό 20.000.000 € και χρηματοδότηση από πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ II).

H Πράξη στοχεύει στη διαφοροποίηση και στον εμπλουτισμό του ελληνικού τουριστικού προϊόντος με την επιχειρηματική αξιοποίηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού, στην ανάδειξη και τουριστική αξιοποίηση του φυσικού και πολιτιστικού αποθέματος και στην άμβλυνση της εποχικότητας της τουριστικής ζήτησης.
Τα επενδυτικά σχέδια που υποβλήθηκαν αφορούν υφιστάμενες επιχειρήσεις (πριν την 01.01.2010) που δραστηριοποιούνται στο τομέα των πλωτών μεταφορών, καταλυμάτων, εστίασης, τουριστικών γραφείων, οργάνωσης συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων και προέρχονται από όλες τις Περιφέρειες της Χώρας.
Σε καιρούς ιδιαίτερα δύσκολους εξαιτίας της οικονομικής κρίσης που πλήττει τη Χώρα, οι επιχειρηματίες των εν λόγω δραστηριοτήτων απέδειξαν για μια ακόμη φορά ότι παραμένουν οι πρωτοπόροι της ελληνικής επιχειρηματικότητας, καθώς στήριξαν με τη συμμετοχή τους ένα καινοτόμο πρόγραμμα το οποίο θα συμβάλλει στην ανάπτυξη εναλλακτικών και ειδικών μορφών τουρισμού όπως αθλητικού τουρισμού αναψυχής, θαλάσσιου τουρισμού, τουρισμού υπαίθρου, γαστρονομικού τουρισμού, τουρισμού υγείας και ευεξίας κλπ.
Η αποδοχή που είχε το πρόγραμμα επιβεβαιώνει έμπρακτα ότι η στρατηγική του Υπουργείου κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση και συμβαδίζει με τις ανάγκες της τουριστικής αγοράς.

Σημειώνεται, τέλος, ότι η αξιολόγηση των προτάσεων αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα και οι εντάξεις προβλέπεται να έχουν ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο διάστημα.