“Το βασικό που χρειάζεται ο Δήμος Αθηναίων δεν είναι προσλήψεις αλλά υποδομή. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Βιέννη. Θέλω να μπείτε στο διαδίκτυο και να δείτε τον εξοπλισμό που έχει ένας άνθρωπος που βγαίνει για να καθαρίσει την πόλη του εκεί. Δεν έχει καμία σχέση με τη σκούπα και το φαράσι που δίνουν στον υπάλληλο καθαριότητας του Δήμου Αθηναίων”.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε εδώ ολόκληρη τη συνέντευξη στον Χρίστο Βούζα.