Τον αρχαιολογικό χώρο του Σουνίου επισκέφθηκε σήμερα το πρωί ο
Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού, Παύλος Γερουλάνος, ο οποίος
ενημερώθηκε από την Προϊσταμένη της Β’ ΕΠΚΑ, Ελένη Μπάνου για την
εξέλιξη των εργασιών διαμόρφωσης του αρχαιολογικού χώρου.

Με αφορμή την επίσκεψή του στο Σούνιο, ο Υπουργός σχολίασε τα στοιχεία
της έκθεσης της Τράπεζας της Ελλάδος για την τουριστική δαπάνη από
ξένους επισκέπτες, με την εξής δήλωση: «Τα νεότερα στοιχεία που έχουμε
δείχνουν μία αύξηση της τάξεως του 13% σε αφίξεις και μία σημαντική
αύξηση στις εισπράξεις. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό, αλλά δεν πρέπει να
σταματήσουμε εδώ. Η προσπάθεια που γίνεται πρέπει να συνεχιστεί ως το
τέλος του χρόνου ώστε να φέρουμε όσο περισσότερο κόσμο είναι δυνατόν
αυτή τη χρονιά και να σχεδιάσουμε τι θα κάνουμε την επόμενη. Ειδικά,
ό,τι αφορά την επόμενη χρονιά πρέπει να δώσουμε έμφαση στην Αττική,
διότι η αύξηση την οποία βλέπουμε σε άλλες περιοχές της Ελλάδος, δεν
αντικατοπτρίζεται στην Αττική. Θεωρούμε ότι ένας λόγος για αυτό είναι
και τα επεισόδια που έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια. Η Αττική, όμως,
είναι ένας χώρος τον οποίο ο κόσμος θέλει να επισκεφθεί. Και το Σούνιο –
εδώ που είμαστε- και η Ακρόπολη είναι προορισμοί τους οποίους πρέπει ν’
αναδείξουμε πολύ περισσότερο».

Η αναβάθμιση του αρχαιολογικού χώρου του Σουνίου, ένας από τους
μεγαλύτερους χώρους επισκεψιμότητας της χώρας, έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ
με προϋπολογισμό 1.650.000 ευρώ και σκοπός του έργου είναι η ανάδειξη
της σημασίας και η προστασία των μνημείων του αρχαιολογικού χώρου
στο σύνολό του. Προβλέπεται η ελεγχόμενη και υποδεικνυόμενη επίσκεψη
με την δημιουργία διαδρομών περιήγησης (κυρίων και δευτερευουσών),
στάσεις ενημερώσεις και ανάπαυσης, οριοθέτηση των μνημείων με
κατάλληλες περιφράξεις, τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων. Επίσης,
θα τοποθετηθούν φυλάκια στο ιερό του Ποσειδώνος, και στο ιερό της
Αθηνάς και θα γίνει νέα περίφραξη του ιερού της Αθηνάς Σουνιάδος,
ενώ θα πραγματοποιηθούν εργασίες απομάκρυνσης παλαιάς αποθήκης
προσκτισμένης στο αρχαίο τείχος, καθώς σωστικές και αναστηλωτικές
εργασίες στο ίδιο το τείχος. Όλα τα διάσπαρτα αρχιτεκτονικά μέλη θα
καταγραφούν και θα διευθετηθούν.

Ακόμα, δημιουργείται δυνατότητα πρόσβασης για ΑμΕΑ από το
επίπεδο αποβίβασης από το αυτοκίνητο, κατά μήκος του υπάρχοντος
πλακόστρωτου προς το ιερό Ποσειδώνος και μέχρι του σημείου που η
μορφολογία του εδάφους το επιτρέπει, ώστε να εξασφαλίζεται αμεσότερη
θέαση προς το ναό, τμήμα του τείχους και το ιερό της Αθηνάς Σουνιάδος.
Παράλληλα, προβλέπεται η δημιουργία στάσης με ενημερωτική πινακίδα
για ΑμΕΑ καθώς και η έκδοση φυλλαδίου και σε μορφή Braille.