Την Τρίτη 1 Ιουνίου 2010 ο Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού, Παύλος Γερουλάνος θα ενημερώσει την Υποεπιτροπή για την παρακολούθηση θεμάτων Αθλητισμού της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων σχετικά με την πολιτική του Υπουργείου στο χώρο του Αθλητισμού.