Την Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2010 ο Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού, Παύλος Γερουλάνος θα ενημερώσει τη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων για το σχέδιο νόμου «ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης και άλλες διαταξεις».