Την Πέμπτη 26 Αυγούστου 2010 ο Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού, Παύλος Γερουλάνος θα ενημερώσει  την Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων σχετικά με το Νομοσχέδιο “Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού”.