Την Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2010 ο Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού, Παύλος Γερουλάνος θα ενημερώσει  σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 5 του Κανονισμού της Βουλής την Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων σχετικά με τη στρατηγική για την προώθηση της χώρας στο εξωτερικό.