Όταν  βγούμε από την κρίση, θα καταφέρουμε να επενδύσουμε στον Έλληνα.

ή

Όταν επενδύσουμε στον Έλληνα, θα καταφέρουμε να βγούμε από την κρίση.

Δύο φράσεις που χρησιμοποιούν ακριβώς τις ίδιες λέξεις με διαφορετική σειρά.

Δύο στάσεις που έχουν ακριβώς τον ίδιο στόχο αλλά αντιπροσωπεύουν δύο παντελώς διαφορετικές πολιτικές αντιλήψεις, σχεδόν  δύο αντίθετες κοσμοθεωρίες.

Η επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο της χώρας, η επένδυση στον Έλληνα,  είναι απαραίτητη προϋπόθεση της εξόδου από την κρίση.

Μέσα απο την επαρκή παροχή των δημοσίων αγαθών με στόχο τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και την αποκατάσταση της αδικίας. Αυτό έρχεται να υπηρετήσει οικονομική πολιτική, ακόμη και η περιοριστική. Αυτός είναι ο μόνος στόχος και ο μόνος λόγος της ύπαρξης της.

Συγκριτικά πλεονεκτήματα

Το οικονομικό μοντέλο των τελευταίων δεκαετιών στηρίχθηκε στον κρατικό και τραπεζικό δανεισμό και απέτυχε στο να υπηρετήσει τις πραγματικές και ουσιώδεις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας και του ελληνικού τρόπου ζωής.

Η ανάπτυξη και η ανταγωνιστική οικονομία θα έλθει όταν η χώρα μπει σε τροχιά δημιουργίας, καινοτομίας και  επιχειρηματικότητας Μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα: τον τουρισμό, την αγροτική παραγωγή, το εμπόριο, τη ναυτιλία και την ενέργεια.

Τουρισμός

Ο τουρισμός στηρίχθηκε και αναπτύχθηκε τα τελευταία 40 χρόνια, κατά κύριο λόγο,  στο δίπτυχο ήλιος-θάλασσα.  Παρά το γεγονός ότι υπήρξαν σοβαρές και αξιόλογες ιδιωτικές επενδύσεις,  υπήρξε παράλληλα και με πληθώρα αποσπασματικών / ευκαιριακών επενδύσεων βασισμένων στην αθρόα εθνική και κοινοτική χρηματοδότηση, συχνά χωρίς ένα συνεκτικό και ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης είτε σε εθνικό είτε σε περιφερειακό επίπεδο.  Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την μειωμένη ανταγωνιστικότητα του παρεχόμενου τουριστικού προϊόντος σε μία χώρα που ο τουρισμός αποτελεί το 18% του ΑΕΠ και συμβάλλει στο 20% της απασχόλησης.

Η επιτυχία του ΥΠΠΟΤ, το φθινόπωρο του 2011, να συντάξει, σε συνεργασία με τους φορείς του τουρισμού, ένα 10ετές σχέδιο τουριστικής ανάπτυξης, στο οποίο συμφώνησαν οι εκπρόσωποι όλων των κομμάτων της Βουλής έθεσε τα θεμέλια για μια νέα πορεία.

Στόχος είναι η ουσιαστική διεύρυνση της τουριστικής περιόδου, η διεύρυνση των τουριστικών προορισμών στο σύνολο της Ελληνικής επικράτειας, καθώς και η διεύρυνση των χωρών από τις οποίες έρχονται οι επισκέπτες/τουρίστες στη χώρα μας.

Συνδυάζοντας τη προστασία, αξιοποίηση και ανάδειξη του  φυσικού και πολιτιστικού μας περιβάλλοντος, τις αξίες και τις παραδόσεις των ανθρώπων μας,  μέσα από τη  δημιουργία, στήριξη  και προώθηση ολοκληρωμένων εμπειριών  θα ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα του τουρισμού μας.

Ενέργεια

Η Ελλάδα έχει το ένα από τα πιο ακριβά και αναποτελεσματικά ενεργειακά προφίλ στην Ευρώπη.Στα προσεχή χρόνια  μπορούμε να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα στη χρήση ενέργειας  καθώς και την επιλογή ενεργειακού μίγματος  μέσα από την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την προοδευτική  αντικατάσταση της χρήσης ορυκτών καυσίμων. Αυτές οι προσπάθειες δημιουργούν ποιοτικές θέσεις εργασίας και αναζωογονούν και τον κατασκευαστικό κλάδο.

Αγροτική παραγωγή

Ο Στόχος είναι διττός: α) η διεύρυνση της παραγωγικής βάσης του πρωτογενούς τομέα και β) η βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων.  Αυτό θα επιτευχθεί τόσο μέσα από την εκπαίδευση και κατάρτιση των αγροτών σε νέες τεχνικές ή/και καλλιέργειες όσο και μέσα από την παραχώρηση αξιοποιήσιμης δημόσιας γης με ευνοϊκούς όρους, η ενίσχυση των αγροτικών συμπράξεων και η πρόσβαση σε τραπεζική χρηματοδότηση.

Βασικά εργαλεία για την αναβάθμιση των ελληνικών αγροτικών προιόντων είναι η τεχνολογική αναβάθμιση σε όλα τα στάδια της παραγωγής και η βελτίωση της  οικονομικής και επιχειρησιακής  συμμετοχής του κράτους στην προώθηση των ελληνικών προϊόντων στις αγορές του εξωτερικού.

Εμπόριο/Εξαγωγές

Παροχή κινήτρων και διευκόλυνση χρηματοδότησης επενδύσεων που αποσκοπούν στις υγιείς συγχωνεύσεις εταιρειών, ώστε να επιτευχθούν οι απαραίτητες οικονομίες κλίμακας.

Παροχή κινήτρων και διευκόλυνση χρηματοδότησης για επενδύσεις  σε  logistics, διαχείριση αποθεμάτων και αξιοποίηση νέων τεχνολογιών.

Χρηματοδότηση

Είναι σημαντικό να στρέψουμε την ρευστότητα μέσα από τα διαρθρωτικά ταμεία προς τους παραπάνω κλάδους, με κριτήριο τον αριθμό θέσεων εργασίας  και την εξωστρέφεια.Πρώτο μέλημα του κράτους θα πρέπει να είναι η εξόφληση των υποχρεώσεων τις οποίες έχει προς ιδώτες και οι οποίες αγγίζουν τα 6.7 δις. ευρώ.Δεύτερη προτεραιότητα είναι η λειτουργία ενός κεφαλαίου ρευστότητας (liquidity fund) το οποίο θα παράσχει χαμηλότοκη χρηματοδότηση στην ιδιωτική οικονομία.Στο ως άνω ταμείο καθώς και στο σχεδιασμό των νέων προγραμμάτων για τα ευρωπαικά κονδύλια πρέπει να μπουν τομεακά και κλαδικά κριτήρια για τη χρηματοδότηση που να αξιολογούν το επιχειρησιακό σχέδιο, τις κλαδικές προοπτικές καθώς και τις εξαγωγικές δυνατότητες της προτεινόμενης επιχειρήσεις.

Δημόσιες επενδύσεις

Οι δημόσιες επενδύσεις και η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας θα αποτελέσουν σημαντικό παράγοντα για την ανάκαμψη από την οικονομική κρίση.

Η χώρα μας μπορεί να καταστεί σημαντικό διαμετακομιστικό κέντρο, λόγω της γεωπολιτικής της θέσης. Αξιοποιώντας ευρωπαϊκούς πόρους και το εργαλείο των Συμπράξεων του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, έχουμε τη δυνατότητα να επενδύσουμε σε υποδομές μεταφορών και τηλεπικοινωνιακά δίκτυα.

Παραδείγματα συνιστούν τα λιμάνια, τα εμπορευματικά κέντρα,η ταχεία εμπορευματική σιδηροδρομική γραμμή, τα περιφερειακά αεροδρόμια και τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα.

Προϋπόθεση για την επιτυχία δημοσίων επενδύσεων τέτοιας μορφής είναι η αλλαγή του πλαισίου για τις δημόσιες προμήθειες, ώστε να επιτευχθεί μεγαλύτερος βαθμός διαφάνειας και ταχύτερη διεκπεραίωση των έργων.

Επιχειρηματικότητα / Επενδύσεις

Το ζήτημα συνδέεται με κεντρικές θεσμικές παρεμβάσεις, οι οποίες δυσχεραίνουν την επιχειρηματικότητα και τις ιδιωτικές επενδύσεις στην Ελλάδα, η οποία βρίσκεται εξαιρετικά χαμηλά σε όλες τις σχετικές διεθνείς αξιολογήσεις και είναι μέσα στους σκοπούς του παρόντος.

Η επόμενη κυβέρνηση πρέπει να υλοποιήσει στοχευμένες παρεμβάσεις που θα αφορούν στη λειτουργία της αγοράς, τη φορολογία, το κράτος και την άρση γραφειοκρατικών εμποδίων. Κάποιες από τις παρεμβάσεις μπορούν να υλοποιηθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα, ενώ άλλες απαιτούν μεγαλύτερο βάθος χρόνου.

Αγορά

Διαχρονικά ανακύπτουν προβλήματα με το ανταγωνιστικό περιβάλλον και το ύψος των τιμών. Τα προβλήματα αυτά έχουν πολλαπλές αιτίες, την πολυνομία, την ολιγοπωλιακή συμπεριφορά και τον αθέμιτο ανταγωνισμό. Τα φαινόμενα αυτά επιβαρύνουν τον Έλληνα πολίτη, απαξιώνουν τις ορθές επιχειρηματικές πρωτοβουλίες και τις παραγωγικές επενδύσεις και ευνοούν τον άδικο πλουτισμό.

Αναγκαία παρέμβαση με άμεσα αποτελέσματα συνιστά η ουσιαστική ενεργοποίηση, η ενίσχυση και θεσμική θωράκιση των ρυθμιστικών αρχών, όπως η επιτροπή ανταγωνισμού.

Φορολογικό σύστημα

Κεντρικό ζήτημα μιας νέας οικονομικής πρότασης είναι η φορολογία. Μεσοπρόθεσμος στόχος, για πλήθος λόγων, είναι η μείωση των φορολογικών συντελεστών καθώς και των κύριων έμμεσων φόρων με ιδιαίτερη έμφαση στο ΦΠΑ.

Βέβαια, αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί σε εξαιρετικά βραχυπρόθεσμο ορίζοντα λόγω των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η χώρα στο πλαίσιο της νέας δανειακής σύμβασης και της αδήριτης ανάγκης για τη λήψη μέτρων λιτότητας την επομένη των εκλογών.

Είναι λοιπόν αδήριτη ανάγκη, όσο χρόνο και αν πάρει να αποσαφηνισθεί και κωδικοποιηθεί η σχετική νομοθεσία με τη δημόσια δέσμευση της εκτελεστικής εξουσίας, ότι δεν προτίθεται να αλλάξει, τουλάχιστον το πνεύμα της στο εγγύς και μεσοπρόθεσμο μέλλον. Αυτό αφορά τις επενδύσεις.

Πρόκληση αποτελεί και η εφαρμογή του νέου φορολογικού πλαισίου και η συνέχιση της προσπάθειας για τη μεταρρύθμιση της φορολογικής διοίκησης , τη στόχευση των μεγαλοφοροφυγάδων και τις ήπιες μορφές ελέγχου για τους μικροφοροφυγάδες. Η επιτυχία σε αυτή την προσπάθεια είναι προϋπόθεση για την ορθή εφαρμογή του νέου φορολογικού πλαισίου.

Νέες επιχειρήσεις

Η νέα και νεανική επιχειρηματικότητα είναι το πιο αποτελεσματικό αντίδοτο στο καίριο πρόβλημα της υψηλής ανεργίας, ιδιαίτερα στις νέες ηλικίες. Είναι ο κύριος χώρος υποδοχής επιστημόνων και η μια μεγάλη δυνατότητα για την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Απαιτούνται άμεσες και γρήγορες νίκες:

Η επεξεργασία, σύνταξη και κατάθεση του νομικού και φορολογικού πλαισίου για το ηλεκτρονικό εμπόριο και η ουσιαστική απλοποίηση των διαδικασιών για την ίδρυση και λειτουργία νέων εταιρειών, των οποίων η ίδρυση και λειτουργία δυσχεραίνεται λόγω γραφειοκρατικών επιβαρύνσεων, υψηλού κόστους συντήρησης και αναχρονιστικών πρακτικών.

Κράτος

Ο μετασχηματισμός του Κράτους αποτελεί τη σημαντικότερη διαρθρωτική αλλαγή προκειμένου να αναπτυχθεί μια παραγωγική και ανταγωνιστική εθνική οικονομία.

Το ζήτημα ξεπερνάει τα όρια των απλών διλημμάτων και προϋποθέτει επίπονη και διαρκή συλλογική προσπάθεια. Καίρια ζητούμενα αποτελούν, ο εκσυγχρονισμός των οργανισμών όλων των Υπουργείων (οργανογράμματα και κλαδολόγια και η κατάργηση των περιορισμών στην κινητικότητα των δημοσίων υπαλλήλων με την καθιέρωση της έννοιας του  κρατικού υπαλλήλου).

Χαρακτηριστικά παραδείγματα υπηρεσιών με στρατηγική θέση στην οικονομική ανάπτυξη και που χρήζουν αναδιοργάνωσης και  ενίσχυσης με υψηλής κατάρτισης υπαλλήλους διοικητικού και οικονομικού αντικειμένου είναι οι γραμματείες και υπηρεσίες του ΕΣΠΑ, οι διαχειριστικές αρχές, οι οικονομικές υπηρεσίες των Υπουργείων και τα Δικαστήρια.

Προτεραιότητα αποτελεί η αξιοποίηση του υπάρχοντος ανθρωπίνου δυναμικού μέσα από τη διαρκή  αξιολόγηση, τη μετεκπαίδευση και τη χρήση των νέων τεχνολογιών.

Παραλλήλως  πρέπει να επιταχύνουμε την προσπάθεια για τη βελτίωση / επιτάχυνση της «οικονομικής» δικαιοσύνη με έμφαση στις φορολογικές υποθέσεις, την αλλαγή του πτωχευτικού δικαίου και την εξυπηρέτηση των μεγάλων δημοσίων ή ιδιωτικών επενδύσεων.

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις των cookies για να δείτε το video

Δείτε το φυλλάδιο της προεκλογικής εκστρατείας.