Στις προτάσεις και τροπολογίες τού ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής για την αντιμετώπιση τού ιδιωτικού χρέους και των κόκκινων δανείων επικεντρώθηκε, κατά την τοποθέτησή του στην 4η συνεδρίαση τής Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων τής Βουλής με αντικείμενο το Νομοσχέδιο τής Κυβέρνησης για τα κόκκινα δάνεια, ο Εισηγητής τού κόμματος και Βουλευτής Α’ Αθήνας, Παύλος Γερουλάνος.

«Ο βασικότερος λόγος για τον οποίο καταψηφίζουμε επί της αρχής το Νομοσχέδιο», υπογράμμισε ο Παύλος Γερουλάνος, «δεν είναι μόνο το ότι δεν αποτελεί λύση, δεν είναι μόνο το ότι δεν δίνει καμία διέξοδο. Είναι ότι χάνει πολύτιμο και κρίσιμο χρόνο για χιλιάδες νοικοκυριά. Ενώ, εμείς σάς έχουμε προτείνει και σάς προτείνουμε συνέχεια λύσεις που μπορούν να δώσουν διέξοδο από την απελπισία για χιλιάδες κόσμο», και υπενθύμισε το συνολικό πλαίσιο των προτάσεων τού ΠΑΣΟΚ για διέξοδο στο ιδιωτικό χρέος:

  1. Για τα χρέη σε εφορία – ΕΦΚΑ: Ρύθμιση 120 δόσεων για όλους και κούρεμα 30%, εφόσον τηρείται η ρύθμιση.
  2. Για την προστασία τής κύριας κατοικίας: Επαναφορά τού νόμου τού ΠΑΣΟΚ τού 2010 (νόμου Κατσέλη), με επικαιροποιημένα κριτήρια και ένα πλαίσιο προσωρινής προστασίας για όσους, αποδεδειγμένα, είναι ευάλωτοι ή έχει μεταβληθεί ραγδαία η οικονομική τους κατάσταση, λόγω των συνεχιζόμενων κρίσεων.
  3. Για τους αγρότες: Προστασία τής αγροτικής γης που έχουν παραγωγοί ως μοναδικό μέσο επιβίωσης και απειλείται με κατάσχεση.
  4. Για τους δανειολήπτες: Ο δανειολήπτης αποκτά δικαίωμα για ρύθμιση τής οφειλής του με βάση τις αρχές, τα κριτήρια και τις λύσεις τού Κώδικα Δεοντολογίας και δυνατότητα προσφυγής σε ανεξάρτητες επιτροπές που θα ελέγχουν, επί της ουσίας, τη ρύθμιση. Επίσης, οι τράπεζες και οι servicers να υποχρεούνται, πριν τη μεταβίβαση του δανείου ή την πώλησή του στη δευτερογενή αγορά, να κάνουν πρόταση ρύθμισης στον οφειλέτη. Μία τροπολογία που το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει από το 2019 και απορρίφθηκε από την Κυβέρνηση τής ΝΔ.
  5. Για τους εγγυητές δανείων: Η ευθύνη τού εγγυητή να προσδιορίζεται με βάση την τιμή αγοράς τής απαίτησης από το fund, ταυτόχρονα να έχουν δικαίωμα σε ρύθμιση με συγκεκριμένες προδιαγραφές στην περίπτωση καταγγελίας τής σύμβασής τους και αντιμετώπιση τού φαινομένου των καταχρηστικών ρητρών με τις οποίες ο εγγυητής οδηγείται σε παραίτηση από τα δικαιώματά του.
  6. Για τους δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο: Απεγκλωβισμός για 80.000 οικογένειες με κατανομή τού συναλλαγματικού κινδύνου, μεταξύ δανειολήπτη και πιστωτικού ιδρύματος.
  7. Για τους παλιννοστούντες ομογενείς: Βιώσιμη λύση για τα 40.000 στεγαστικά δάνεια των συμπατριωτών μας.
  8. Για τους συνεπείς δανειολήπτες-οφειλέτες (μία κατηγορία που κανείς δεν αναφέρει): Πρόβλεψη για γενναία μείωση προκαταβολής φόρου (μέτρο χωρίς δημοσιονομική επίπτωση) και επιδότηση τής αύξησης τού επιτοκίου με πόρους που θα προέλθουν από τη φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών.
  9. Συμψηφισμός οφειλών στο δημόσιο-ΕΦΚΑ, με τον οφειλέτη να μπορεί να συμψηφίζει τις οφειλές του με απαιτήσεις κατ’ αυτών ή όταν ο πιστωτής είναι διαφορετικός φορέας να εκχωρεί αυτές, με ταυτόχρονη παύση τής επιβάρυνσής του, με τόκους ή προσαυξήσεις και αντίστοιχη ενημερότητα.

«Μπορούμε να απεγκλωβίσουμε πολύ κόσμο από τον φαύλο κύκλο και εμείς μόνο αυτό είχαμε και έχουμε σαν άμεσο στόχο», τόνισε ο Εισηγητής τού ΠΑΣΟΚ, αναφέροντας μάλιστα ότι το ΠΑΣΟΚ προχωράει στην κατάθεση τεσσάρων νέων τροπολογιών για την ενίσχυση των δανειοληπτών, οι οποίες προστίθενται στον, ήδη, μεγάλο αριθμό σχετικών τροπολογιών που έχει καταθέσει το ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος και τα κόκκινα δάνεια, τα τελευταία χρόνια.

Συγκεκριμένα:

Η πρώτη τροπολογία αφορά τον εξωδικαστικό μηχανισμό και την υποχρεωτική συμμετοχή των πιστωτών στη διαδικασία του, την υποχρέωση τού πιστωτή για αιτιολόγηση της πρότασής του με βάση τις αρχές και τα κριτήρια τού Κώδικα Δεοντολογίας, καθώς και τη δυνατότητα προσφυγής τού δανειολήπτη στην ανεξάρτητη Επιτροπή Διευθέτησης Οφειλών.

Η δεύτερη τροπολογία τού ΠΑΣΟΚ αφορά στη ρητή κατοχύρωση τού αυτονόητου δικαιώματος των δανειοληπτών να λαμβάνουν πλήρη ενημέρωση για το ιστορικό τής οφειλής τους.

Η τρίτη τροπολογία αφορά στην επέκταση τής προστασίας του δανειολήπτη και σε δάνεια που μεταβιβάζονται μέσω τιτλοποιήσεων, όχι μόνο μέσω πωλήσεων.

Και η τέταρτη τροπολογία στοχεύει στην ενίσχυση τής ουσιαστικής εφαρμογής τού Κώδικα Δεοντολογίας τού Ν. 4224/2013 προκειμένου αυτός ο Κώδικας, από εντελώς αναποτελεσματικός σήμερα, να αποτελέσει ένα ουσιαστικό εργαλείο ρύθμισης των οφειλών, ιδίως προς αποτροπή πλειστηριασμών σε βάρος κατοικιών.

Ο κ. Γερούλανος, έκλεισε ευχαριστώντας τον Τομέα Ιδιωτικού Χρέους τού ΠΑΣΟΚ και τον κ. Δημήτρη Σπυράκο που εδώ και χρόνια επεξεργάζονται προτάσεις και τροπολογίες με γνώμονα να σωθούν τα νοικοκυριά.

«Όχι μόνο για το ηθικό τού πράγματος αλλά επειδή πίστευαν ότι δεν είναι οι δυνατές τράπεζες που θα σώσουν τους δανειολήπτες. Αλλά οι δυνατοί δανειολήπτες που θα σώσουν τις τράπεζες. Και είναι η αρχή που πιστεύουμε και πάνω στην οποία βασίσαμε τις προτάσεις μας».