Φέτος είναι μια κομβική χρονιά για τον τουρισμό. Τα μηνύματα που λαμβάνουμε είναι θετικά, γιατί όπως βλέπουμε και οι προκρατήσεις και τα έσοδα αυξάνονται. Και αυτό το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, σε αυτήν την πολύ κρίσιμη χρονιά για την Ελλάδα, είναι να δοθεί έμφαση από τον κόσμο των επιχειρήσεων στο να προσληφθούν Έλληνες εργαζόμενοι, να κρατηθούν τα ποσοστά στους εκπαιδευόμενους εργαζόμενους εκεί όπως ορίζει η κοινή υπουργική απόφαση, και να δοθεί έμφαση ώστε ο κόσμος του τουρισμού να μπει σε μια καινούρια σχέση με την ελληνική κοινωνία.

Στο παρελθόν οι επιχειρήσεις στον κλάδο δεν είχαν πάντα την καλύτερη εικόνα, όμως υπάρχει μια νέα γενιά επιχειρηματιών, οι οποίοι είναι εξαιρετικά σοβαροί, επενδύουν για το μέλλον, και η πιο σημαντική επένδυση που μπορούν να κάνουν είναι στους εργαζόμενους, οι οποίοι είναι σωστά καταρτισμένοι, έχουν εμπειρία, είναι εκπρόσωποι της ποιότητας που θέλει να δει ο ξένος επισκέπτης στην Ελλάδα.

Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο η συνεργασία μας με την Ομοσπονδία είναι να βεβαιωθούμε ότι οι αποφάσεις που έχουμε πάρει ως Πολιτεία θα τηρηθούν στο ακέραιο τη χρονιά που έρχεται.