Είχαμε μία πολύ γόνιμη συζήτηση με τον Πρόεδρο.

Τον ενημέρωσα για τα πρόσφατα ταξίδια μου, στην Αγγλία και στη Γερμανία, για το ιδιαίτερο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί αυτόν τον καιρό με τις ελληνο-γερμανικές σχέσεις και πώς αυτές επηρεάζουν τον τουρισμό. Προθυμοποιήθηκε ο ίδιος να βοηθήσει με κάθε τρόπο, έτσι ώστε να αντιστραφεί το κλίμα και να αρχίσουν πάλι να εμπιστεύονται την Ελλάδα ως προορισμό οι Γερμανοί.

Μιλήσαμε επίσης, για τη Λευκή Βίβλο, για τον σύγχρονο πολιτισμό, ενδιαφέρθηκε πολύ για τα θέματα που αφορούν τον σύγχρονο πολιτισμό.

Και βεβαίως, μιλήσαμε για το νέο νομοσχέδιο για τον αθλητισμό, που – όπως ξέρετε – είναι ένα θέμα που αφορά τον Πρόεδρο άμεσα, είναι κάτι που και ο ίδιος είχε υιοθετήσει σαν θέμα.

Έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον και μεγάλη χαρά διότι πέρασε όπως πέρασε το νομοσχέδιο.