Αναλαμβάνει υπεύθυνος Τομέα Ανάπτυξης του ΠΑΣΟΚ. Ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα διερευνώντας με φορείς των τοπικών κοινωνιών τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της κάθε περιοχής, τις αναξιοποίητες πηγές πλούτου και τις ευκαιρίες που μπορούν να προκύψουν μέσα από τις συνέργειες δυνάμεων ανά περιφερειακή ενότητα.