Εργάζεται ως οικονομικός διευθυντής στην Photoelectron Corporation, θυγατρική της Thermo Electron Corporation και στις τράπεζες Alpha Finance και Barclays.