Ολοκληρώνει τις μεταπτυχιακές του σπουδές, που παρακολουθεί ταυτόχρονα, στο Tμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Harvard και στο Tμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου MIT. Με το πέρας των σπουδών του, σε ηλικία 28 ετών, μετακομίζει στο Ληξούρι και αναλαμβάνει την αναδιάρθρωση της οικογενειακής επιχείρησης Ιχθυοτροφείων Κεφαλονιάς από τη θέση του οικονομικού διευθυντή της εταιρείας.