Εργάζεται ως σύμβουλος στην Egon Zehnder International.