Θέτει την παραίτησή του στη διάθεση του πρωθυπουργού Λουκά Παπαδήμου αμέσως μόλις πληροφορείται την ένοπλη ληστεία στο παλιό αρχαιολογικό μουσείο της Ολυμπίας. Η παραίτησή του δε γίνεται δεκτή.