Καταθέτει στη δημόσια σφαίρα την «Αναγέννηση», ένα πολιτικό κείμενο που συμπυκνώνει τη θεώρησή του για την οικονομικό, κοινωνικό και πολιτισμικό μέλλον της Ελλάδας μέσα από τις αρχές και τις αξίες του ΠΑΣΟΚ.